Förebygg förgiftningar av etylenglykol i kylarvätskor

Under hösten 2017 har branschen haft en dialog med Giftinformationscentralen och Kemikalieinspektionen om dagens situation. Giftinformationscentralen har sammanställt rapporterade förgiftningar från 2004 t.o.m. 2017. Man är bekymrad över att antalet förgiftningsfall inte minskat under perioden 2004 till 2016 utan legat på ungefär samma nivå, ca 190-200 personer årligen. Tyvärr blev 2017 ett ännu dystrare år, med 230 förgiftningsfall.

Av den anledningen, att antalet förgiftningsfall inte minskat utan till och med ökat, har branschen kommit överens om att påminna sina medlemsföretag om överenskommelsen från 2004, vilken IKEM, KTF och BIL Sweden står fast vid.

Överenskommelsen innebär att företagen rekommenderas att vidta vissa åtgärder för etylenglykolbaserade kylarvätskor avsedda för konsumentmarknaden. Det gäller företag som tillverkar, importerar eller på annat sätt för in den här typen av produkt till Sverige och sätter ut på marknaden.

Överenskommelsen innebär att:

  • Tillsätta bittermedel* i sådan halt att förtäring i princip blir omöjlig.
  • Förse förpackningen med barnskyddande förslutning.

Nedan hittar du överenskommelsen med ytterligare detaljer från 2004.

* Bittermedel kan exempelvis vara denatoniumbenzoat, vilket anges i överenskommelsen, men även andra ämnen kan vara aktuella.