Luftkvalitet

Urbanisering och förtätad bebyggelse, bättre ekonomi och fler fordon på vägarna samtidigt med hårdare krav från EU ställer krav på arbetet med förbättrad luftkvalitet.

Urbanisering och förtätad bebyggelse, bättre ekonomi och därmed ökade utsläpp från land- och sjötrafik, anläggningsmaskiner et c. gör att städernas problem att möta strängare krav på luftkvalitet ställs på sin spets. När det gäller vägtrafikens påverkan på luften i våra städer har det länge varit fokus på partiklar och kväveoxider, därför har fordonsindustrin kommit långt. Fordonslagstiftningen i EU, den senaste från 2013, gör att dessa avgasemissioner från nya fordon har reducerats till ett minimum. Fortfarande är det dock många städer i Sverige som har problem att möta kraven på luftkvalitet. Vägtrafikens bidrag till detta beror till stor del på den gamla fordonspark som rullar på vägarna.

En snabbare förnyelse av fordonsparken i Sverige är därmed det bästa sättet att reducera utsläppen från vägtrafiken snabbare. Det går också att göra mer med de miljözoner som många städer har och som ställer krav på s.k. Euro-klassning för tunga fordon. Bristande övervakning och undantag för vissa äldre fordon gör att denna reglering inte får full effekt.