Energieffektivisering

Fordonsindustrins satsning på energieffektivisering har gett resultat i form av att koldioxidutsläppen för nya bilar minskar snabbt och nu kommer fler och fler bilar i alla storleksklasser med mycket låg förbrukning och låga utsläpp. Utvecklingen på dieselsidan har länge varit stark, men de senaste åren har även fler och fler mycket effektiva bensinmotorer satts på marknaden.

Nyckeln till denna framgång är bland annat att många biltillverkare infört så kallad mikrohybridisering. Det är en start-stoppteknik som slår av förbränningsmotorn vid stillastående och sedan startar den när föraren ger gas. Start-stopp-tekniken kommer nu på bred front oavsett storleksklass. På längre sikt införs även bromsenergiregenerering som gör att batteriet laddas vid inbromsningar och sedan driver hjälpsystem och kringutrustning. Dessutom har flera andra tekniska åtgärder bidragit till den ökade energieffektiviseringen, exempelvis minskad slagvolym, effektivare drivlinor och växellådor, lättrullade däck, minskat luftmotstånd och viktminskning.

Energieffektiviseringen syns tydligt i statistiken över koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar i Sverige, då utsläppen av fossil koldioxid sjunkit under de senaste åren till ett genomsnitt på 142 gram/km enligt EU-normen. Sverige har haft den kraftigaste minskningen av CO2-utsläpp från nya bilar i hela EU under perioden 2005-2011.  Så sent som år 2005 hade nysålda bilar i Sverige Europas högsta genomsnittliga koldioxidutsläpp.