HVO100

Dieselfordon godkända för körning på HVO100
 
Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO) är en syntetisk diesel från hållbar biomassa som dels kan blandas i fossil diesel, dels användas som drivmedel utan att blandas. Vid inblandning i diesel måste standarden för diesel (SS 15 54 35 och/eller SS-EN 590) efterföljas. Detta begränsar inblandningen till ca 50-70 procent HVO.
 
HVO100 är ett hållbart drivmedel som uppfyller standard SS-EN 15940. HVO100 kan endast användas i fordon som godkänts av fordonstillverkaren. Växthusgasreduktionen för HVO100 är upp till 90 procent. I listan under filer nedan framgår vilka personbilar och lätta lastbilar som är godkända för körning på HVO100 vid tveksamhet kontakta i första hand återförsäljaren.