2019

2019 års utgåva av Bilismen i Sverige finns i e-format att ladda ner under ”Filer” nedan.

I kolumnen till vänster finns en kort sammanfattning av varje kapitel.