Produktion, export och import

Fordonsindustrin är Sveriges största exportnäring och svarade för drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten under 2019. Exportvärdet av fordon och delar till dessa uppgick till 235 miljarder kronor. Av de svenska fordonstillverkarna säljs ca 90 procent av personbilarna och 97-98 procent av lastbilarna på exportmarknaden.

Största exportbranscherna 2019
 

Export.jpg
Källa: SCB