Bilskatter

Vägtransporterna i Sverige betalar årligen ca 97 miljarder kronor i olika statliga skatter och avgifter enligt beräkningar av VTI, baserat på underlag från Trafikanalys. Statliga utgifter för vägtransporter överstiger utgifterna med ca 65 miljarder kronor.

Vid ett bensinpris på 14 kr/l är 4,10 kr/l energiskatt, 2,59 kr/l koldioxidskatt och 2,80 kr/l är moms, dvs totalt är 9,49 kr/l skatt, vilket motsvarar 68 procent av pumppriset. Vid en fulltankning (60 liter) betala man 570 kronor i olika skatter på bensinen.

 

Bensinprisets beståndsdelar (%)
(pumppris 14 kr/l, augusti 2020)

Skatter.jpg

Källa: Skatteverket