Prognos nyregistreringar för 2023

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2023 är 290 000.

Prognosen för andelen laddbara bilar är 65 procent, varav elbilarnas andel är 40 procent och laddhybridernas 25 procent.
 

Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2023 är 43 000.

Prognosen för andelen eldrivna lätta lastbilar är 20 procent.