Prognos nyregistreringar för 2022

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2022 är 285 000.

Prognosen för andelen laddbara bilar är 60 procent, varav elbilarnas andel är 34 procent och laddhybridernas 26 procent.
 

Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2022 är 37 000.

Prognosen för andelen eldrivna lätta lastbilar är 17 procent.