Prognos nyregistreringar för 2024

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2024 är 240 000.

Prognosen för andelen elbilar är 35 procent.


Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2024 är 42 000*.

Prognosen för andelen eldrivna lätta lastbilar är 30 procent. 

*Justerades ned den 2/4