Fordonsbestånd 2023

Mobility Sweden sammanställer information om olika aspekter av fordonsbeståndet, informationen baseras på tillgänglig officiell statistik (2023). Denna information finns samlad i en EXCEL-fil som kan laddas ner här.

Innehåll

Den information som presenteras avser senast tillgängligt helår. I filen finns bland annat information om:

• Fordonsbestånd vid årets slut fördelat på fordonsslag, från 1950
• Biltäthet vid årets slut från 1950
• Laddbara fordon i trafik vid årets slut från 2005
• Personbilar i trafik vid senaste årets slut per fabrikat
• Lastbilar i trafik vid senaste årets slut per fabrikat
• Bussar i trafik vid senaste årets slut per fabrikat
• Personbilar i trafik vid senaste årets slut fördelat på årsmodell/tillverkningsår.
• Lastbilar i trafik vid senaste årets slut fördelat på årsmodell/tillverkningsår.
• Bussar i trafik vid senaste årets slut fördelat på årsmodell/tillverkningsår.
• Fordonsbestånd vid senaste årets slut per drivmedel.

Källa: Trafikanalys/SCB