Fordonsbestånd och mobilitet

I slutet på 2019 fanns det 4,9 miljoner personbilar i trafik i Sverige (källa: Trafikanalys/SCB). Utöver dessa finns det 1,4 miljoner avställda bilar. Åtta av tio bilar ägs av hushållen, resten av företag. I slutet på 2019 fanns det 669 000 lastbilar i trafik i Sverige. Fyra av tio bilar som rullar på de svenska vägarna är äldre än tio år. Medellivslängden för personbilar i Sverige är ca 17 år. Genomsnittsåldern på bilarna i den svenska bilparken är ca tio år.

70 procent av resandet i Sverige sker med personbil. Järnvägen kommer som nummer två med nio procent och följs av flyg (inkl utrikes flyg inom svenskt luftrum) med åtta procent och buss som svarar för 6,2 procent. Summerat personbil, buss, MC/moped, cykel och gång svarar vägtrafiken för 80 procent av persontransportarbetet. Spårbunden trafik (järnväg, T-bana, spårväg) står tillsammans för 10,7 procent.

Personbilsbeståndet 1923-2019

År Personbilar
1923 37 823
1933 98 889
1943 36 194
1950 252 503
1960 1 193 913
1970 2 287 709
1980 2 882 956
1990 3 600 518
2000 3 998 614
2010 4 335 182
2011 4 401 352
2012 4 447 165
2013 4 495 473
2014 4 585 519
2015 4 669 063
2016 4 768 060
2017 4 845 609
2018 4 870 783
2019 4 887 904

Källa: Trafikanalys/SCB

 

Persontransporterna 2019 per trafikslag
(andel av personkm)

fordonsbeståndmobilitetjpg.jpg
Källa: Trafikanalys