Tidsserier nyregistreringsstatistik

I bifogad excelfil framgår längre tidsserier av nyregistreringsstatistiken. Filen uppdateras regelbundet med färska siffror.