Nyregistreringar

Antalet nyregistreringar under 2019 ökade med 0,7 procent och uppgick till 356 000 bilar, vilket är den tredje högsta siffran någonsin enligt BIL Swedens statistik. Under det första halvåret 2020 har nybilsregistreringarna minskat med 25 procent som en följd av coronautbrottet.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar minskade under 2019 med fem procent och nådde den tredje högsta nivån någonsin. Lätta lastbilar har på samma sätt som personbilar påverkats av coronakrisen och minskade med 46 procent under första halvåret 2020. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med sju procent under 2019 och nådde den högsta nivån någonsin och minskade med 37 procent under första halvåret 2020, också det en coronaeffekt.

Andelen laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, ökar varje år. Under 2019 var andelen elva procent, jämfört med åtta procent föregående år. BIL Swedens prognos för laddbara bilar är 30 procent för 2020 och 40 procent för 2021. Sverige låg under det första kvartalet 2020 på tredje plats i Europa (efter Norge och Island) och på första plats inom EU när det gäller andelen laddbara bilar av nyregistreringarna.


Nyregistrerade personbilar 1929-2019
 

Nyregpersonbilar.jpg
Källa: BIL Sweden
 


Andel laddbara personbilar av totalt nyregistrerade
januari-mars 2020
Andel_laddbara.jpg

Källa: ACEA