Miljö

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskat med 38 procent under perioden 2005-2019. Under samma period minskade nybilsutsläppen inom EU totalt med 24 procent (källa: Transportstyrelsen/Trafikverket, ACEA). De genomsnittliga koldioxidutsläppen för hela den svenska personbilsflottan (både nya och gamla bilar) minskade från 149 g/km till 146 g/km under 2019 enligt Trafikverkets beräkningar.

Enligt Naturvårdsverkets statistik svarade vägtrafiken för 29 procent av de svenska växthusgas-utsläppen under 2018. Under perioden 2010-2018 minskade vägtrafikens växthusgasutsläpp med 22 procent, samtidigt som trafiken på våra vägar ökade med tolv procent under samma period.

 

Nya personbilars koldioxidutsläpp i Sverige och EU 1978-2019

Koldioxid.jpg
Källa: Trafikverket, Transportstyrelsen