Databas nyregistreringar

Sökbar databas med nyregistreringar månadsvis sedan januari 2020 fördelat på fordonsslag, fabrikat/modell, drivmedel, juridisk/fysisk person samt län och kommun. Månadsskiftet mars/april byter Mobility Sweden samarbetspartner för bearbetning av nyregistreringarna. Detta medför nya sökmöjligheter och att data tillbaka till 2016 kommer läggas upp senare. Äldre data finns i statistikfiler under varje månads pressmeddelande. Bytet innebär även att det kan uppstå marginella differenser mot det utfall som tidigare publicerats, vilket beror på mindre metodförändringar. Personbilar på fysisk person fördelat på man/kvinna och åldersgrupp har utgått, då Transportstyrelsen inte längre tillgängliggör dessa uppgifter. Via pilarna i högra hörnet (under drivmedelsrutan -svep över) kan ni öka och minska detaljnivån. Det går även att dubbelklicka på en stapel för fler val. Funktionen för export av data till excel kommer inom kort.