Sökbar databas med nyregistreringar månadsvis sedan januari 2014 fördelat på fordonsslag, län, fabrikat/modell, personbilar per drivmedel. Definitionen och därmed nyregistreringar av miljöbilar (fem års fordonsskattebefrielse) och supermiljöbilar upphörde från 1 juli 2018. För nyregistreringar från 1 juli 2018 ersattes supermiljöbilspremien av en klimatbonus som gäller för personbilar och lätta lastbilar/bussar med en maxgräns för CO2-utsläpp (ändrats vid olika tidpunkter) och gasbilar oavsett CO2-utsläpp (klimatbonusbilar) till och med juni 2022. Pristaket för bonus på 700 000 kronor som infördes 12 juli kan tyvärr inte fångas upp i vår statistik och inte heller bonus-berättigade beställningar gjorda före den 9 november, då klimatbonusen avskaffades. Redovisas efter flest antal nyregistreringar per modell. Under varje månads pressmeddelande finns det statistikfiler med månadens och föregående års registreringar samt utvecklingen YTD, dvs hittills under året.