Definitiva nyregistreringar under 2021

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 301 006 nya personbilar under 2021, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2020. De totala lastbilsregistreringarna under 2021 uppgick till 42 148, vilket är en ökning med 15,4 procent jämfört med året innan. Registreringarna av nya lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 36 238, en ökning med 16,8 procent och tunga lastbilar över 16 ton stannade på 5 304, en ökning med 6,9 procent jämfört med 2020. Nyregistreringarna av bussar under 2021 mer än halverades och uppgick till 728, vilket är en minskning med 56,5 procent jämfört med året innan. Andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna var 45,0 procent under 2021 jämfört med 32,2 procent under 2020. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 7,5 procent och de eldrivna bussarna till 24,6 procent.

Sammanfattning av nyregistreringarna 2021, jämfört med 2020 

Skärmavbild 2022-01-07 kl. 09.16.30.png

Nyregistreringar december 2021

Under december 2021 registrerades enligt de definitiva siffrorna 27 605 nya personbilar, vilket är en minskning med 20,4 procent jämfört med december 2020. Andelen laddbara personbilar av december-registreringarna var 60,7 procent jämfört med 49,2 procent under 2020. Det är den högsta andelen någonsin under en enskild månad, samtidigt som december i fjol hade 322 fler registreringar. Elbilarna stod för 36,4 procent av månadens registreringar och laddhybriderna för 24,3 procent. Månadens mest registrerade bil var en elbil. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 385 under december, vilket är en minskning med 24,6 procent jämfört med samma månad året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 789, en minskning med 30,1 procent och registreringarna av nya tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 542, en ökning med 25,5 procent jämfört med december 2020. Nyregistreringarna av bussar under december uppgick till 138, vilket är en minskning med 69,5 procent jämfört med december 2020. Glädjande var även den höga andelen registreringar av eldrivna lätta lastbilar, 15,7 procent. 

Fler filer kommer att läggas upp så snart de är klara, och några kommer ett par dagar senare. I inlägget från den 3 januari finns det fullständiga pressmeddelandet och vår presentation av fordonsåret 2021: Rekordstark utveckling för laddbara bilar under 2021 trots ett ryckigt fordonsår

……………………………………………………………………………………………………………….

Registreringsperioden för december omfattar registreringar från 1-31 december. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Mer statistik för december månad och helåret finns i bilagorna. 

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. Vid årsskiftena redovisas först preliminära siffror för december och helåret. 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna, tabeller och diagram, finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.