Kemiska ämnen

I bilar, bussar och lastbilar ingår som i alla produkter i vårt samhälle kemiska ämnen.

Förekomsten av farliga ämnen i fordon under 3,5 ton har sedan några år reglerats i och med det europeiska producentansvaret för lätta fordon.
Läs mer här                      

När nu den europeiska lagstiftningen Reach börjat gälla, berörs alla fordon, även de över 3,5 ton. 
För mer information och för att hämta version 3 av AIG gratis, klicka här

Mobility Sweden arbetar ihop med de svenska fordonstillverkarna, för att försöka sprida medvetenhet om Reach till branchens underleverantörer. Läs mer här