Återvinningsrapportering

Alla bilåtervinnare måste rapportera sin återvinning till bilproducenten. Det ska ske senast 28 februari varje år (SFS 2007:186, §47).
Så här säger lagen om bilåtervinnarens ansvar: 47 § En auktoriserad bilåtervinnare ska senast den 28 februari varje år till de berörda producenterna lämna de uppgifter som producenterna behöver för att fullgöra redovisningsskyldigheten enligt §13 2 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. Bilåtervinnare ska sända en kopia av uppgifterna till den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs.


Gratis rapporteringssystem för återvinning

Nu finns det ett webbaserat system för att underlätta rapporteringen till bilproducenterna. Systemet är utvecklat av Mobility Sweden, tillsammans med Berg & Ström, och kan användas av alla auktoriserade bilåtervinnare i Sverige. Det kostar ingenting att ansluta sig och att rapportera. Här hittar du rapporteringssystemet. De bilåtervinnare som är anslutna till BilRetur eller SBR kommer automatiskt att registreras. Övriga måste ansöka om registrering för att kunna använda systemet. Det görs direkt på webbsidan.


Rapportering på webben

Allt du behöver för att kunna använda det nya rapporteringssystemet är en dator med internetuppkoppling. Fördelarna med det webbaserade rapporteringssystemet är många. Här är några:

- Snabbt och enkelt att använda
- Inga extra kostnader

Till exempel därför att:

  • Återvinningsrapporteringen sker till systemet istället för till varje enskild bilproducent
  • Rapportering bör ske löpande under året
  • Systemet ger en möjlighet att ta fram skräddarsydda rapporter, som till exempel kommunrapporter eller sammanställningar över bilåtervinnarens egen återvinningsnivå 


Kontakt

Du som har frågor kring systemet hittar mer information på webbsidan.

Vid problem med rapporteringssystemets webbsida, kontakta Berg & Ström,
tfn 0141 702 10. 
 

För partners i BilRetur

Rapportering ska göras via SBRs webbsida. Det gäller även om du är medlem i BilRetur eller SBR.
 

För medlemmar i SBR

Rapportering sker via datasystemet Bosab, se länk ovan. Om du är medlem i BilRetur ska du rapportera enligt ovan.
 

För fristående bilåtervinnare, dvs ej medlem i BilRetur eller SBR

Informationen finns på webbsidan.