För dig som är bilåtervinnare

För att få skrota bilar krävs att man har en auktorisation som bilåtervinnare.

Den 1 juni 2007 infördes bilskrotningsförordningen (SFS2007:186). I denna förordning kan man läsa om vilket ansvar man har som bilåtervinnare. 

Bestämmelser om hur den plats där bilarna behandlas ska se ut, finns i 25 §. I 26 § finns bestämmelser om minimikraven för vilka vätskor som ska tappas av och vilka material och komponenter som ska tas om hand, innan bilen lämnas vidare för fragmentering.
Bilägaren ska, utan kostnad, kunna lämna sin bil till producentens mottagningssystem. Närmare information finns här 
 

Mottagningsbevis och skrotningsintyg

Mottagningsbeviset utfärdas av mottagaren då bilen överlämnas till auktoriserad bilåtervinnare, och bilägarens underskrift ska finnas med. Skrotningsintyg utfärdas av bilåtervinnare senare då bilen miljöbehandlats. För ytterligare information, se förordningen (SFS 2007:186).


Kvicksilver-, PCB/PCT-lista

Bilindustrin har tagit fram en lista över komponenter i äldre bilar som innehåller kvicksilver och/eller PCB/PCT. Listan ändras inte regelbundet, eftersom information för nyare bilar finns i IDIS (se nedan). Syftet är att göra det möjligt att identifiera och ta bort dessa komponenter. Listan kan laddas ner under filer.


International Dismantling Information System (IDIS)

Mer än 20 biltillverkare världen över har, för att stödja en sund och miljöanpassad behandling och återvinning, utvecklat ett datoriserat informationssystem som riktar sig till bilåtervinnare och andra återvinningsföretag. Idag finns data om närmare 1200 bilmodeller i systemet. För information och beställning se dis2.com.