Skadeverkstad

Riktlinjer för Skadeverkstad person- och transportbilar upp till 3,5 ton samt husbilar kategori II upp till 5 ton.

Mobility Sweden, MRF och SFVF har tagit fram ”Riktlinjer för Skadeverkstad”.  De flesta stora svenska försäkringsbolagen för fordon ställer sig bakom denna skrift. 

Riktlinjerna innehåller det branschen anser vara miniminivåer för att kunna utföra ett fackmässigt jobb på en skadeverkstad. Fordonsbranschen och försäkringsbolagen samtycker i att ett kvalitetsledningssystem skall finnas på plats som uppfyller dessa riktlinjer.

Riktlinjerna anger miniminivåer. Riktlinjerna kan liknas vid ett ”körkort för att köra skadeverkstad”. Individuella krav från försäkringsbolag, biltillverkare etc, kommer fortfarande att finnas. Riktlinjerna bör användas av både allbilverkstäder och auktoriserade verkstäder.

Årlig revision av hur verkstaden uppfyller riktlinjerna ska ske av en för verkstaden oberoende tredjepartskontrollant. Underleverantörer skall tillämpa riktlinjerna vid arbeten som hör till skadereparationen. 

Alla fordonstillverkare och generalagenter är enligt gruppundantaget skyldiga tillhandahålla utbildningar och reparationsanvisningar på ett lättillgängligt sätt. Information om dessa kommer att efterfrågas av tredjepartskontrollanter.

Fordonsbranschen, genom Mobility Sweden, MRF och SFVF rekommenderar försäkringsbolagen att enbart anlita verkstäder som uppfyller riktlinjerna för att säkerställa att fordon repareras med bibehållen kvalitet och säkerhet.
 

Mer information finns på riktlinjerskadeverkstad.com