Handbok för arbete med gasfordon

Branschens handbok för arbete med fordon drivna med fordonsgas (metan/CBNG) är en branschnorm som ger allmän och grundläggande information kring handhavandet av fordon som är helt eller delvis utrustade för fordonsgasdrift (metan/CNG). Handboken togs ursprungligen fram 2012 och har reviderats under hösten 2022.
 
Kontaktperson i CNG/LNG-frågor:
Calle Beckvid, Tel: 08-700 41 12.