Vilka effekter ger det reviderade Bonus-malussystemet?

 

Regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, har nu presenterat de stora förändringarna i Bonus-malussystemet för 2021 i budgetpropositionen. Förändringar i förmånsbeskattningen för tjänstebilar är också aviserade. BIL Sweden har anordnat ett webbinarium där vi rett ut vad förändringarna innebär och vilka konsekvenser det medför för branschen. 

Vi, tillsammans med experter från Miljödepartementet och Transportstyrelsen redogjorde för förändringarna. Vi har också analyserat och presenterat konkreta exempel på hur bonusen och malusen slår mot olika fordonstyper och modeller.

Regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, har också presenterat förändringar i förmånsbeskattningen för tjänstebilar. Här är inte alla detaljer redovisade ännu men vi kommer att redovisa och kommentera utifrån vad vi vet.

Medverkande:
Martin Larsson, Kansliråd, Klimatenheten Miljödepartementet
Jonny Geidne, Strateg, Fordonsinformation Transportstyrelsen
Anders Norén Teknisk chef BIL Sweden
Ulf Svensson, Teknisk samordnare BIL Sweden

Moderator:
Jessica Alenius, vVD BIL Sweden

  ß