Fordonsindustrins färdplan

Onsdag den 11 december presenterades fordonsindustrins färdplan, som tagits fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Det är första gången i historien som fordonsindustrin gör en färdplan mot fossilfrihet för personbilar och lätta lastbilar. Färdplanen pekar på de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Fordonstillverkarnas bedömningar och framtidsplaner har analyserats av Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys, som är författare till rapporten.

Medverkande:
Eva Svedling, statssekreterare hos Isabella Lövin
Mattias Landgren, statssekreterare hos Tomas Eneroth
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Mattias Bergman, VD BIL Sweden
Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden

 

 

  ß