Bonus-malus från 1 januari 2020 - vilka effekter?

Onsdag den 2 oktober arrangerade BIL Sweden ett seminarium på Tekniska museet om införandet av WLTP i Bonus-malussystemet från 1 januari 2020. Regeringen har i samband med budgetpropositionen för 2020 meddelat att WLTP införs i Bonus-malussystemet. Under seminariet redogjorde vi bl.a. för vilka förändringar det medför för personbilar och lätta lastbilar när det gäller den under tre år förhöjda skatten och bonusen.

Medverkande:
Mattias Bergman, vd BIL Sweden
Axel Naver, politiskt sakkunnig Miljödepartementet
Anders Norén, teknisk chef BIL Sweden
Mats Einarsson, verksamhetsutvecklare Transportstyrelsen
Per Öhlund, emissionsexpert Transportstryrelsen
Ulf Svensson, teknisk samordnare BIL Sweden


 

ß