Definitiva nyregistreringar under 2022

I inlägget från den 2 januari finns det fullständiga pressmeddelandet och vår presentation av fordonsåret 2022: 2022 – ett starkt år för elbilen

Enligt definitiva siffror från Mobility Sweden registrerades 288 087 nya personbilar under 2022, vilket är en minskning med 4,3 procent jämfört med 2021. De totala lastbilsregistreringarna under året uppgick till 40 540, vilket är en minskning med 3,8 procent jämfört med året innan. 34 516 nya lätta lastbilar, upp till 3,5 ton, registrerades vilket var en minskning med 4,8 procent. Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton stannade på 5 492, en ökning med 3,5 procent jämfört med 2021. Antalet nya bussar under 2022 ökade med 70,5 procent och uppgick till 1 241. Andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna uppgick till 56,1 procent under året, jämfört med 45 procent under 2021. Andelen elbilar av årets nyregistreringar uppgick till 33 procent och andelen laddhybrider till 23,1 procent. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 14,5 procent och de eldrivna bussarna till 20,9 procent.

Sammanfattning av nyregistreringarna 2022, jämfört med 2021 

Skärmavbild 2023-01-09 kl. 11.54.52.png
 

Nyregistreringar december 2022
Under december 2022 registrerades enligt de definitiva siffrorna 35 476 nya personbilar, vilket är en ökning med 28,5 procent jämfört med december 2021. Andelen laddbara personbilar av decemberregistreringarna uppgick till 74,6 procent jämfört med 60,7 procent under 2021. Det är den högsta andelen någonsin under en enskild månad, både som andel och i antal. Elbilarna stod för 51,3 procent av månadens registreringar och laddhybriderna för 23,3 procent. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 734 under december, vilket är en ökning med 39,9 procent jämfört med samma månad året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 052, en ökning med 45,3 procent och registreringarna av nya tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 618, en ökning med 14 procent jämfört med december 2021. Nyregistreringarna av bussar under december uppgick till 64, vilket är en minskning med 53,6 procent jämfört med december 2021. Glädjande var även den höga andelen registreringar av eldrivna lätta lastbilar, 27,2 procent. Även det ett nytt rekord för en enskild månad.

 Sammanfattning av nyregistreringarna i december 2022, jämfört med dec. i fjol 

Dec22.png

--------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för december omfattar registreringar från 1 till och med 31 december. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol. I filen ”Nyregistreringar december 2022” finns en mängd tabeller och diagram.

Vid årsskiftena redovisas först preliminära siffror för december och helåret. Måndagen den 9 januari presenterades det definitiva utfallet.