Andelen laddbara bilar större än både bensin- och dieselbilar i november

- Registreringarna av nya personbilar minskade med 12,9 procent i november jämfört med november i fjol. Trots att registreringarna minskade så visar detta på en fortsatt återhämtning efter den stora nedgången under årets andra kvartal. Desto större ökning är det för laddbara bilar. Hittills i år har 77 000 laddbara bilar registrerats vilket är en ökning med 116 procent. Detta innebär att laddbara bilar nu är populärare än både bensin- och dieselbilar. Det är glädjande, men samtidigt riskerar regeringens och samarbetspartiernas olika styrmedelsförslag att bromsa upp den positiva utvecklingen under nästa år. Det är viktigt att komma ihåg att november i fjol var en stark månad, till följd av att många passade på att köpa ny bil innan årsskiftet då den nya testmetoden WLTP infördes i Bonus-malussystemet. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 16,4 procent, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.

Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar

- För lätta lastbilar går det fortsatt trögt. Registreringarna minskade med 23 procent i november jämfört med samma månad förra året, och har hittills i år minskat med 36,8 procent. Under perioden januari till oktober har nyregistreringarna av lätta lastbilar i Sverige minskat mest i hela EU. Förklaringen till kräftgången för lätta lastbilar kan inte enbart hänföras till Coronakrisen, utan Bonus-malussystemet bidrar starkt. Systemet slår hårt mot lätta lastbilar och vi har påtalat vikten av att de bör särskiljas från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete. Dessutom har inte omställningen till elektrifiering kommit lika långt som för personbilar, vilket begränsar utbudet, fortsätter Jessica Alenius.

Regeringens och samarbetspartiernas styrmedelsförslag riskerar att hämma den gröna omställningen

- Inför nästa år föreslås en rad förändringar av styrmedlen, som sänkt bonus för laddhybrider, kraftigt höjd malus även för bilar med låga koldioxidutsläpp, slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar samt generellt höjda förmånsvärden. Dessutom kommer förslaget som syftar till att minska exporten av klimatbonusbilar att hämma försäljningen av laddbara bilar. Vår bedömning av konsekvenserna, är att totalmarknaden minskar med tio till tolv procent 2021 för både personbilar och lätta lastbilar. Andelen laddbara personbilar förväntas bromsa in på årets nivå om 30 procent, istället för vår tidigare prognos på 40 procent av nyregistreringarna. Detta jämfört med om förslagen inte genomförs, säger Jessica Alenius.

Rekord igen för andelen laddbara bilar i november 

- Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 38,7 procent av personbilsregistreringarna i november. Det är åter rekord för en enskild månad och en väsentligt högre andel än i november förra året då laddbara bilar uppgick till 14 procent. Sverige håller sig väl framme när det gäller laddbara bilar. Under de första nio månaderna i år var Sverige etta inom EU och trea i Europa, efter Norge och Island, avseende andelen laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna, säger Jessica Alenius.

- Jämfört med ifjol har antalet laddbara bilar hittills i år ökat med 116 procent, där laddhybriderna står för den största uppgången med 158 procent samtidigt som elbilarna ökat med 52 procent. I antal handlar det om en ökning med 77 000 laddbara bilar. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 29,9 procent jämfört med 11,5 procent samma period förra året. Det tyder på att vår prognos på 30 procent för 2020 kommer att infrias, fortsätter Jessica Alenius.

- De senaste 15 åren har det skett stora förändringar när det gäller nyregistrerade personbilars fördelning per drivmedel. 2005 var 85 procent bensinbilar och tio procent dieselbilar. Dieselbilarna hade en snabbt uppåtgående trend fram till toppen 2012 med 67 procent av nyregistreringarna och har därefter minskat sin andel kraftigt till mindre än 20 procent idag. Bensinbilarna uppvisade under perioden 2005 till 2012 en nedåtgående utveckling som då bröts och har därefter varit svagt uppåtgående till och med 2019, men har återigen minskat i år. De laddbara bilarna, elbilarna och laddhybriderna, stod för endast 0,6 procent av nyregistreringarna 2013. De har sedan dess haft en stigande trend som tagit ordentlig fart och väntas landa på 30 procent i år. På månadsbasis har de laddbara bilarna sedan i september gått om både diesel- och bensinbilarna. Detta är dels ett resultat av att fordonsindustrin lanserat allt fler laddbara modeller, dels att styrmedlen har gynnat utvecklingen. Om styrmedelsförändringarna införs riskerar vi att bryta denna utveckling under nästa år, säger Jessica Alenius.

Nedgång för tunga lastbilar och uppgång för bussar

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 16,6 procent i november. Hittills i år har nyregistreringarna minskat med 26,1 procent. Nyregistreringarna av bussar mer än tredubblades i november, dock från en låg nivå. Hittills i år uppvisar bussregistreringarna en ökning på 6,6 procent. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt, avslutar Jessica Alenius.

Ett mer detaljerat pressmeddelande, med diagram och tabeller, finns nedan under filer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för november omfattar registreringar från 31 oktober till och med 30 november. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden, tfn 070-235 63 19 eller mail: jessica.alenius@bilsweden.se 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 860 miljarder kronor.
 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 235 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.
•  Fordonsindustrin svarar för 12 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.