Bästa mars någonsin för nya bilar

- Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror och den bästa marsmånaden någonsin. Samtidigt ska vi komma ihåg att det var två fler registreringsdagar i mars jämfört med mars förra året. Två fler registreringsdagar motsvarar cirka tio procent fler registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den starka utvecklingen på bilmarknaden är en återspegling av att Sverige befinner sig i en högkonjunktur, räntorna är mycket låga, sysselsättningen ökar och varslen på arbetsmarknaden ligger på historiskt sett låga nivåer. Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för mars visar på ett klart ljusare stämningsläge än normalt, både hos hushållen och företagen. Allt detta är positivt för nybilsförsäljningen, fortsätter Bertil Moldén.

Kraftig uppgång för lastbilar

- Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade rejält i mars efter nedgången i februari. De ökade lastbilsregistreringarna förklaras av det ökade transportbehov som skapas av högkonjunkturen och ökade investeringar i infrastruktur och bostäder, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilarna ökade tolv procent i mars

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till
1 380 i mars en ökning med tolv procent jämfört med mars förra året. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 3,6 procent i mars i år vilket kan jämföras med 3,5 procent mars förra året. För hela 2017 har vi en prognos för andelen supermiljöbilar på fem procent, säger Bertil Moldén.
 

Fler nya bilar och ökad utskrotning förnyar bilparken

- Det är positivt för miljön och trafiksäkerheten när vi får en förnyelse av bilparken och fler nya bilar kommer ut på marknaden samtidigt som gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda skrotas ut, avslutar Bertil Moldén.


Pressmeddelandet i sin helhet som PDF
 

mars17diagrBild1.jpg

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under mars registrerades 38 387 nya personbilar, vilket är en ökning med 10,6% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars, har registreringarna ökat med 7,4%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 23,9% under mars till 6 418. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 13,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 21,2% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 49,4% i mars. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 13,2% och tunga lastbilar har ökat med 13,8%.

51,4 procent dieslar i mars

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 7,8% i mars Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 51,4%. Mars förra året var dieselandelen 52,7%. Hittills i år ligger dieselandelen på 52,9% jämfört med 54,7% samma period förra året.

16,8 procent miljöbilar i mars

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under mars uppgick till 6 448 och miljöbilsandelen till 16,8% enligt den skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,2%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 380 st i mars jämfört med 1 231 st samma månad förra året. Jan-mars i år nyregistrerades 3 746 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 2 083 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 34 st i mars i år jämfört med 22 st i mars förra året. Jan-mars i år registrerades 90 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 60 st samma period förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.