Bästa maj någonsin för nya bilar

- Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i år har registreringarna ökat med 2,6 procent, jämfört med fjolåret som var ett rekordår med 372 000 registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Registreringarna i maj hade kunnat bli ännu högre eftersom flera generalagenter har orderböckerna fulla. Speditörernas transportkapacitet har begränsat utleveranserna i maj av sålda bilar ut till återförsäljarna, förklarar Bertil Moldén.

- Högkonjunkturen i kombination med låga räntor, ökad köpkraft hos hushållen och en stark arbetsmarknad är några förklaringar till den positiva utvecklingen på bilmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

Uppgång även för lastbilar

- Registreringarna av lätta lastbilar ökade med 11,4 procent och tunga lastbilar ökade med 23,2 procent i maj. För lätta lastbilar är det den bästa maj någonsin. Den starka konjunkturen medför ett ökat behov av lastbilstransporter och inköp av nya lastbilar, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökat 44 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har ökat med 44 procent hittills i år. Under enbart maj ökade registreringarna av supermiljöbilar med 29 procent. Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna är 4,1 procent hittills i år jämfört med 2,9 procent januari-maj förra året. Under det första kvartalet i år låg Sverige på andra plats i Europa, efter Norge, när det gäller andelen laddbara bilar av nyregistreringarna, säger Bertil Moldén.

Förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten

- Miljön och trafiksäkerheten tjänar mycket på en ökad förnyelse av bilparken, det vill säga att fler nya bilar kommer ut på marknaden samtidigt som gamla bilar som har betydligt sämre miljö- och säkerhetsprestanda skrotas ut, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som PDF

maj17Bild1.jpg


Ökning för personbilar och lastbilar i maj

Under maj registrerades 35 326 nya personbilar, vilket är en ökning med 2,5% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj, har registreringarna ökat med 2,6%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 12,1% under maj till 5 501. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 7,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 11,4% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 23,2% i maj. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 7,5% och tunga lastbilar har ökat med 6,9%.

51,3 procent dieslar i maj

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 0,7% i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 51,3%. I maj förra året var dieselandelen 53,0%. Hittills i år ligger dieselandelen på 52,6% jämfört med 54,5% samma period förra året.

15,2 procent miljöbilar i maj

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under maj uppgick till 5 379 och miljöbilsandelen till 15,2% enligt den skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,7%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 491 st i maj jämfört med 1 156 st samma månad förra året. Jan-maj i år nyregistrerades 6 370 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 4 426 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 38 st i maj i år jämfört med 21 st i maj förra året. Jan-maj i år registrerades 149 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 107 st samma period förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.