Bästa augusti någonsin för nya bilar

- Augusti var ytterligare en oerhört stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 9,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för en augustimånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- BIL Sweden har en prognos om 375 000 nyregistreringar för kalenderåret 2017, vilket i sin tur är all time high sedan vi började mäta 1942. Denna starka augusti pekar mot att prognosen kommer nås, fortsätter Bertil Moldén.

- Högkonjunkturen i kombination med låga räntor, en stark arbetsmarknad och köpstarka hushåll är några förklaringar till att efterfrågan på nya bilar är så stor, fortsätter Bertil Moldén.

Viktigt med förnyelse av fordonsparken

- Att fler nya bilar kommer ut på marknaden, samtidigt som gamla bilar skrotas ut, är bra för miljön och trafiksäkerheten. Exempelvis så släpper en ny bil idag bara ut hälften så mycket koldioxid som en bil som såldes i början av 80-talet. Dessutom är nya bilar betydligt trafiksäkrare än äldre bilar, säger Bertil Moldén.

Näst bästa augusti någonsin för lätta lastbilar

- Trots att registreringarna av lätta lastbilar minskade med 16,5 procent i augusti, så var det den näst bästa augustimånaden någonsin för lätta lastbilar. Den höga siffran för lätta lastbilar i augusti ifjol har delvis påverkats av tidigarelagda registreringar inför skärpta Euro 6-krav från 1 september förra året, säger Bertil Moldén.

- Tunga lastbilar ökade med 16,6 procent i augusti. Hittills i år har tunga lastbilar ökat med 7,5 procent och lätta lastbilar har ökat med 4,5 procent. Högkonjunkturen i Sverige medför ett ökat transportbehov och ökad efterfrågan på nya lastbilar, både lätta och tunga, fortsätter Bertil Moldén.

Ökad efterfrågan på laddbara bilar

- Under de första åtta månaderna i år ökade nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, med 42 procent. Det är visserligen en uppgång från låga nivåer, men trenden är positiv med successivt ökade registreringar varje år. I augusti var uppgången hela 97 procent. Supermiljöbilarnas andel av de totala nyregistreringarna var 4,4 procent januari-augusti i år jämfört med 3,2 procent samma period förra året. I enbart augusti i år var andelen supermiljöbilar 6,0 procent, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som PDF


nyregaug17Bild1.jpg


Ökning för personbilar och tunga lastbilar, minskning för lätta lastbilar i augusti

Under augusti registrerades 29 915 nya personbilar, vilket är en ökning med 9,5% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti, har registreringarna ökat med 3,8%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 14,1% under augusti till 4 878. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 4,7%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 16,5% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 16,6% i augusti. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 4,5% och tunga lastbilar har ökat med 7,5%.

47,2 procent dieslar i augusti

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 7,0% i augusti. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 47,2%. I augusti förra året var dieselandelen 48,3%. Hittills i år ligger dieselandelen på 51,3% jämfört med 53,4% samma period förra året.

18,7 procent miljöbilar i augusti

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under augusti uppgick till 5 594 och miljöbilsandelen till 18,7% enligt den skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,4%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till
1 802 st i augusti jämfört med 914 st samma månad förra året. Jan-aug i år nyregistrerades 10 834 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 7 627 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 25 st i augusti i år jämfört med 28 st i augusti förra året. Jan-aug i år registrerades 227 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 172 st samma period förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31