"Rika hushåll" köper bil som aldrig förr

- Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsätter och i september ökade registreringarna av nya personbilar med 13 procent. Det är tjugoförsta månaden i rad som registreringarna ökar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Med en ökad orderingång på nya bilar, köpstarka hushåll, låga räntor och en stabil arbetsmarknad är förutsättningarna goda för en fortsatt mycket bra bilmarknad även under resten av året. Två ytterligare faktorer som spelar in är de stigande bostadspriserna i framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö, som gör att hushållen känner sig ”rikare”. För det andra att en ny dispositionsform – privatleasing av bilar – tagit fart på allvar. Infrias BIL Swedens prognos för i år på 345 000 nya personbilar blir 2015 det bästa bilåret någonsin, fortsätter Bertil Moldén.

Tredje bästa septembermånaden någonsin för lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar minskade marginellt med 0,2 procent i september men nådde ändå den tredje högsta nivån någonsin för en septembermånad. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 6,6 procent. Ökad ekonomisk aktivitet hos småföretagare och hantverkare som använder lätta lastbilar som sina arbetsredskap bidrar till den stora efterfrågan på lätta lastbilar, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.


Bild1månadsep15.jpg


Ökning för personbilar, liten minskning för lastbilar

Under september registrerades 29 653 nya personbilar, vilket är en ökning med 13,4% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna ökat med 11,7%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 0,2% under september till 4 547. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 5,9%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i september med 0,2% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 3,7%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 6,6% och tunga lastbilar har minskat med 1,3%.

54,8 procent dieslar i september

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 10,0% i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 54,8%. September förra året var dieselandelen 56,5%. Hittills i år ligger dieselandelen på 58,1% jämfört med 59,4% samma period förra året.

16,9 procent miljöbilar i september

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under september uppgick till 5 009 och miljöbilsandelen till 16,9% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,2%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 578 st i september  jämfört med 358 samma månad förra året. Jan-sep i år nyregistrerades 5 057 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 3 455 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 22 st i september i år jämfört med 29 st i september förra året. Jan-sep i år registrerades 261 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 189 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31