Bästa november någonsin för personbilar

- Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa novembermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Uppgången i november är den högsta i år för en enskild månad. Samtidigt ska vi komma ihåg att november i år hade en registreringsdag mer jämfört med november förra året. En registreringsdag mer motsvarar ca fem procent fler registreringar, fortsätter Bertil Moldén.

- Den starka utvecklingen på bilmarknaden drivs av köpstarka hushåll, historiskt låga räntor, en stabil arbetsmarknad och ökad privatleasing. Låga lager av begagnade bilar, som gör att nybilsköparen får bra betalt för sin inbytesbil, är en annan faktor som bidrar till uppgången, säger Bertil Moldén.

Ökad nybilsförsäljning bra för AB Sverige

- Den ökade nybilsförsäljningen är bra för tillväxten och jobben. Gårdagens BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar att hushållens utgifter för bland annat bilinköp är en viktig faktor bakom tillväxten i svensk ekonomi, säger Bertil Moldén.

- En ökad omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är positivt även ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.Nov15Bild1.jpg

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under november registrerades 31 352 nya personbilar, vilket är en ökning med 21,0% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-november, har registreringarna ökat med 12,6%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 7,3% under november till 4 292. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 6,8%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 5,6% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 17,2%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 7,2% och tunga lastbilar har ökat med 1,6%.

58,6 procent dieslar i november

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 20,2% i november. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 58,6%. November förra året var dieselandelen 59,0%. Hittills i år ligger dieselandelen på 58,1% jämfört med 59,2% samma period förra året.

16,8 procent miljöbilar i november

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under november uppgick till 5 268 och miljöbilsandelen till 16,8% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,1%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 758 st i november  jämfört med 263 samma månad förra året. Jan-nov i år nyregistrerades 6 517 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med
4 253 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 17 st i november i år jämfört med 38 st i november förra året. Jan-nov i år registrerades 312 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 236 st samma period förra året.

 

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31