Turbotryck i bilregistreringarna i mars

- Bilmarknaden fortsätter att vara mycket stark. Registreringarna av nya personbilar ökade med 14 procent i mars, vilket är femtonde månaden i rad med ökade registreringar. Mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för personbilar. För lätta lastbilar var det den bästa marsmånaden någonsin, vilket till stor del kan tillskrivas nuvarande ROT-avdrag, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det var en registreringsdag mer i mars i år jämfört med mars förra året. Det förändrar dock inte bilden av att mars var en mycket stark bilmånad, fortsätter Bertil Moldén.

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras av hushållens ökade köpkraft, de extremt låga räntorna och den allmänna konjunkturförbättringen. Rekordhöga värden på bostäder och en stabil arbetsmarknad är ytterligare förklaringar till den positiva utvecklingen, säger Bertil Moldén.

Ökad nybilsförsäljning bra för tillväxten och jobben

- Konsumtionen, bland annat av bilar, är en viktig drivkraft i konjunkturen. Den ökade nybilsförsäljningen är bra för både tillväxten och jobben. En ökad omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är positivt även ur miljö- och trafiksäkerhets-synpunkt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

Bild1marsreg.jpg

 

Ökning för personbilar och lätta lastbilar

Under mars registrerades 31 590 nya personbilar, vilket är en ökning med 14,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars, har registreringarna ökat med 11,7%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 4,1% under mars till 4 688. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 0,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i mars med 5,7 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 10,6 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 1,0 % och tunga lastbilar har minskat med 5,3 %.

58,9 procent dieslar i mars

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 14,8% i mars. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 58,9%. Mars förra året var dieselandelen 58,6%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,5% jämfört med 60,3 % samma period förra året.

18,6 procent miljöbilar i mars

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under mars uppgick till 5 875 och miljöbilsandelen till 18,6% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,0%.


Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 642 st i mars  jämfört med 413 samma månad förra året. Jan-mars i år nyregistrerades 1 207 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 729 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 59 st i mars i år jämfört med 13 st i mars förra året. Jan-mars i år registrerades 97 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 69 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.