Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

- Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den sjuttonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets maj hade en registreringsdag mindre än maj förra året, vilket förstärker bilden av maj som en mycket bra bilmånad. En registreringsdag mindre innebär ca fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den starka bilmarknaden förklaras bland annat av hushållens ökade realinkomster, rekordlåga räntor, ökad sysselsättning och en balanserad begagnatmarknad, fortsätter Bertil Moldén

Uppgång för lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 7,4 procent i maj. Uppgången för lätta lastbilar under de senaste månaderna är ett tecken på en ökad ekonomisk aktivitet hos småföretagare och hantverkare som använder lätta lastbilar som sina arbetsredskap. Lätta lastbilar används både av företag inom sektorn för hushålls- och konsumentnära tjänster och som servicebilar i samband med infrastrukturinvesteringar, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilarna ökade med 72 procent i maj

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, ökade med 72 procent i maj och hittills i år har registreringarna ökat med 61 procent. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var 2,2 procent i maj i år jämfört med 1,4 procent maj förra året, säger Bertil Moldén.

- Som BIL Sweden tidigare varnat för är risken stor att redan tilldelade medel för supermiljöbilspremien till supermiljöbilar för 2015 kommer att ta slut efter sommaren. Miljöministerns uttalande för några veckor sedan om att regeringen kommer se till att det finns pengar till supermiljöbilspremien under hela 2015 är ett lugnande besked för de som tänkt köpa en ny supermiljöbil i år, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

majPB.jpg

Ökning för personbilar och lätta lastbilar

Under maj registrerades 29 458 nya personbilar, vilket är en ökning med 6,5 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj, har registreringarna ökat med 10,4%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 5,8% under maj till 4 385. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 5,7%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i maj med 7,4 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 9,7 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 6,8 % och tunga lastbilar har minskat med 3,6 %.

58,8 procent dieslar i maj

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 2,9% i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 58,8%. Maj förra året var dieselandelen 60,9%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,2% jämfört med 60,4 % samma period förra året.

15,1 procent miljöbilar i maj

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under maj uppgick till 4 436 och miljöbilsandelen till 15,1% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,3%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 662 st i maj  jämfört med 385 samma månad förra året. Jan-maj i år nyregistrerades 2 501 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 1 554 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 44 st i maj i år jämfört med 18 st i maj förra året. Jan-maj i år registrerades 182 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 109 st samma period förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31