Heta bilhallar i juni

- Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juni är den näst bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

- Juni i år hade två registreringsdagar fler än juni förra året, vilket innebär ca tio procent fler registreringar. Detta förtar dock inte bilden av att juni var en mycket stark bilmånad, fortsätter Bertil Moldén.

- När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att det har varit en stabilt stark bilmarknad med en uppgång på elva procent hittills i år. Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras av köpstarka hushåll, extremt låga räntor, ökad sysselsättning och mycket låga lager av begagnade bilar, säger Bertil Moldén.

Ökad nybilsförsäljning är bra för miljön, trafiksäkerheten, tillväxten och jobben

- En ökad omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är positivt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Den ökade nybilsförsäljningen är bra även för tillväxten och jobben, säger Bertil Moldén.

Kraftig uppgång för lätta lastbilar – tack vare ROT- avdraget

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 14 procent i juni. Årets juni var den bästa junimånaden någonsin för lätta lastbilar. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med åtta procent. Uppgången för lätta lastbilar är en positiv konjunktursignal och visar på en hög aktivitet hos småföretagare och hantverkare, som tack vare ROT-avdraget har en väldigt hög beläggning. Småföretagare och hantverkare använder lätta lastbilar som sina arbetsredskap, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

nyregpbjuni.jpg

 

Ökning för personbilar och lätta lastbilar

Under juni registrerades 32 257 nya personbilar, vilket är en ökning med 12,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni, har registreringarna ökat med 10,7%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 13,1% under juni till 4 456. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 7,0%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juni med 14,4 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 2,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 8,1 % och tunga lastbilar har minskat med 3,3 %.

59,2 procent dieslar i juni

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 9,3% i juni. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 59,2%. Juni förra året var dieselandelen 60,8%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,2% jämfört med 60,5 % samma period förra året.

18,6 procent miljöbilar i juni

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juni uppgick till 6 009 och miljöbilsandelen till 18,6% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,8%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 867 st i juni jämfört med 602 samma månad förra året. Jan-juni i år nyregistrerades 3 368 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 2 156 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 30 st i juni i år jämfört med 21 st i juni förra året. Jan-juni i år registrerades 212 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 130 st samma period förra året.


 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31