Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

- Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

- Köpstarka hushåll, extremt låga räntor och låga lager av begagnade bilar är några förklaringar till den positiva utvecklingen på bilmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

Den ökade nybilsförsäljningen är bra för AB Sverige

- Den ökade nybilsförsäljningen är bra för tillväxten och jobben. En ökad omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är positivt även ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, säger Bertil Moldén.

Ökning för lastbilar

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar ökade under juli med 10,5 procent. Lätta lastbilar på högst 3,5 ton ökade marginellt med 1,2 procent, men har hittills i år ökat med 7,4 procent. Ökad efterfrågan på lastbilar är en positiv konjunktursignal och visar på ökad ekonomisk aktivitet i landet, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

juli15Bild1.jpg

Ökning för personbilar och lastbilar

Under juli registrerades enligt definitiva siffror 24 139 nya personbilar, vilket är en ökning med 17,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna ökat med 11,6%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 1,8% under juli till 2 541. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 6,5%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juli med 1,2 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 10,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 7,4 % och tunga lastbilar har minskat med 2,2 %.

56,4 procent dieslar i juli

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 12,6% i juli. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 56,4%. Juli förra året var dieselandelen 59,1%. Hittills i år ligger dieselandelen på 58,9% jämfört med 60,3 % samma period förra året.

15,2 procent miljöbilar i juli

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juli uppgick till 3 664 och miljöbilsandelen till 15,2% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,5%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 540 st i juli  jämfört med 398 samma månad förra året. Jan-juli i år nyregistrerades 3 908 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 2 554 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 15 st i juli i år jämfört med 12 st i juli förra året. Jan-juli i år registrerades 227 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 142 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31