Nytt rekord i bilbranschen!

- Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt preliminära siffror med 17 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

- Köpstarka hushåll, extremt låga räntor och låga lager av begagnade bilar är några förklaringar till den positiva utvecklingen på bilmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

Den ökade nybilsförsäljningen är bra för AB Sverige

- Den ökade nybilsförsäljningen är bra för tillväxten och jobben. En ökad omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är positivt även ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, säger Bertil Moldén.

Ökning för lastbilar

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar ökade under juli med 10,5 procent. Lätta lastbilar på högst 3,5 ton ökade marginellt med 0,8 procent, men har hittills i år ökat med 7,3 procent. Ökad efterfrågan på lastbilar är en positiv konjunktursignal och visar på ökad ekonomisk aktivitet i landet, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

Bild1.jpg

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under juli registrerades enligt preliminära siffror* 23 904 nya personbilar, vilket är en ökning med 16,8 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna ökat med 11,4%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 1,5% under juli till 2 533. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 6,5%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juli med 0,8 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 10,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 7,3 % och tunga lastbilar har minskat med 2,2 %.
 


Statistiken på miljöbilar och supermiljöbilar publiceras senare idag.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

 

* På grund av att sk gruppkod saknas för vissa bilmodeller så saknas ett antal personbilar och lastbilar i vår preliminära nyregistreringsstatistik för juli. Detta kommer att justeras när vi tar fram definitiva siffror senare idag måndag 3 augusti som kommer att läggas ut på vår hemsida.