Stark inledning på personbilsåret 2015

- Personbilsåret 2015 har börjat bra och registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent i januari. Det är den trettonde månaden i rad med plussiffror och den sjätte bästa januarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mindre i januari i år vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden av en stark januarimånad för nya personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Ökning för supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, ökade med 126 procent i januari. Det är en uppgång från låga nivåer och supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var 1,4 procent januari i år, vilket kan jämföras med en andel på 0,7 procent januari förra året, säger Bertil Moldén.

- För att inte upprepa samma misstag som ifjol att tilldelade pengar till supermiljöbilspremien tar slut i förtid, vilket hämmar försäljningen av supermiljöbilar, är det viktigt att politikerna noga följer utvecklingen av nyregistrerade supermiljöbilar och har en beredskap att snabbt tillföra ytterligare medel till supermiljöbilspremien när så behövs, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

Bild1månad


Ökning för personbilar och tunga lastbilar, minskning för lätta lastbilar

Under januari registrerades 20 408 nya personbilar, vilket är en ökning  med 9,3 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt minskade  med 8,8 % under januari till 2 864. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 10,6 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 10,2 %.


59,5 procent dieslar i januari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 5,3% i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 59,5%. Januari förra året var dieselandelen 61,8%.

15,2 procent miljöbilar i januari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under januari uppgick till 3 112 och miljöbilsandelen till 15,2% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Januari förra året var miljöbilsandelen 16,0%.


Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 280 st i januari i år jämfört med 124 st januari förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 20 st i januari i år jämfört med 12 st i januari förra året. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.