Rekordstarka bilregistreringar i februari

- Nyregistreringarna av personbilar ökade med tio procent i februari, vilket är fjortonde månaden i rad med ökade registreringar. Februari var den fjärde bästa februarimånaden någonsin för personbilar och den tredje bästa för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den inhemska konsumtionen, bland annat av bilar, driver konjunkturen och en ökad bilförsäljning är bra för AB Sverige, fortsätter Bertil Moldén.

Flera orsaker till det stora nybilsintresset

- Det finns flera orsaker till den starka inledningen på bilåret 2015. Bland förklaringarna kan nämnas ökade disponibla inkomster, de extremt låga räntorna och den allmänna konjunkturförbättringen, som nyligen bekräftades av en oväntat stark BNP-siffra för fjärde kvartalet. Börsen har gått upp med 16 procent hittills i år och bostadspriserna stiger, vilket stärker hushållens köplust ytterligare, säger Bertil Moldén.

- Att nya bilar är trafiksäkrare, är bränslesnålare med lägre miljöpåverkan och har lägre servicekostnader än äldre bilar spelar också in när bilägarna överväger nybilsköp. Nya attraktiva modeller och ett balanserat begagnatlager är ytterligare faktorer som är positiva för nybilsmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.  

Supermiljöbilarna ökar – men vi ligger långt efter vårt grannland Norge

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, ökade med 48 procent i februari. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var 1,2 procent i februari i år och 0,9 procent februari förra året. Sverige har en mycket låg andel elbilar och laddhybrider jämfört med vårt grannland Norge som hade 13,7 procent laddbara bilar av nybilsregistreringarna under 2014 vilket kan jämföras med Sveriges 1,5 procent, säger Bertil Moldén.

- Jämfört med Norge har Sverige blygsamma stimulanser för laddbara bilar. För att inte tappa fart när det gäller att öka andelen laddbara bilar i Sverige är det väsentligt att politikerna håller fast vid och helst utökar de stimulanser som idag finns för supermiljöbilar. Det är viktigt att politikerna noga följer utvecklingen av antalet nyregistrerade supermiljöbilar och har en beredskap att snabbt tillföra ytterligare medel så att inte samma misstag som ifjol upprepas att pengarna till supermiljöbilspremien tar slut i förtid, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

Bild1

Ökning för personbilar och lätta lastbilar

Under februari registrerades 23 735 nya personbilar, vilket är en ökning med 10,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari har registreringarna ökat med 9,8%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 3,4 % under februari till 3 686. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 2,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i februari med 5,5 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 11,6 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 2,1 % och tunga lastbilar har minskat med 1,8 %.

60,4 procent dieslar i februari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 8,7% i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 60,4%. Februari förra året var dieselandelen 61,2%. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,0% jämfört med 61,5 % samma period förra året.

16,3 procent miljöbilar i februari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under februari uppgick till 3 864 och miljöbilsandelen till 16,3% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 15,9%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 285 st i februari  jämfört med 192 samma månad förra året. Jan-febr i år nyregistrerades 565 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 316 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 19 st i februari i år jämfört med 44 st i februari förra året. Jan-febr i år registrerades 38 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 56 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.