Bästa bilåret någonsin!

- Rekord för nya personbilar: 345 000 under 2015 - Näst bästa för nya lätta lastbilar: 44 800 under 2015 - Prognos för 2016: 330 000 personbilar och 44 000 lätta lastbilar

- 2015 blev ett rekordår för nya personbilar. Registreringarna ökade med 13,5 procent till 345 000 bilar, vilket innebär att det tidigare rekordet från 1988, då 344 000 bilar registrerades, slogs. Även lätta lastbilar gick mycket starkt och ökade med sju procent till 44 800 fordon. Det innebär att 2015 blev det näst bästa året någonsin för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den urstarka bilmarknaden under 2015 förklaras bland annat av köpstarka hushåll, rekordlåga räntor, en stabil arbetsmarknad med låga varsel och ökad privatleasing. Till detta kan läggas låga begagnatlager som ger nybilsköparen bra betalt för sin inbytesbil, fortsätter Bertil Moldén.                                        

Prognos för personbilar under 2016: 330 000

- Vi tror på en fortsatt mycket stark bilmarknad i år och vår prognos är 330 000 personbilar, vilket är den tredje högsta siffran någonsin. Förutsättningarna är goda för en bra bilmarknad även i år mot bakgrund av en förväntad stark BNP-tillväxt, fortsatt låga räntor, ökad sysselsättning och ökade disponibla inkomster hos hushållen, säger Bertil Moldén.

Prognos för lätta lastbilar under 2016: 44 000

- Vi bedömer att nyregistreringarna av lätta lastbilar kommer att hamna på 44 000 fordon under 2016. Slår prognosen in blir 2016 det fjärde bästa året för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökade kraftigt förra året

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till 8 600 bilar under 2015, vilket är en ökning med 84 procent jämfört med 2014. Många extra laddhybrider togs i trafik i slutet på året, beroende på att supermiljöbilspremien för dessa bilar halveras från årsskiftet. Vi bedömer att runt 1 000 laddhybrider extra registrerades i december, vilket sannolikt kommer medföra lägre antal registreringar av denna typ av bilar i början på 2016, säger Bertil Moldén.

- Vår prognos är att ca 14 000 supermiljöbilar kommer nyregistreras under 2016, vilket innebär en andel på drygt fyra procent av totalmarknaden, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

4jan16Bild1.jpg


Ökade registreringar av personbilar och lastbilar under 2015

Under 2015 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 345 053 nya personbilar, vilket är en ökning med 13,5% jämfört med 2014 års siffra på 303 948. 2015 års siffra är den bästa någonsin och slår det tidigare rekordet från 1988 på 343 963. De totala lastbilsregistreringarna under 2015 uppgick till 50 252, en ökning med 6,5%. Motsvarande siffror för lätta lastbilar var 44 797 (näst bästa någonsin), vilket var en ökning med 6,8%. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 2,4%, till 4 825 fordon.

Under enbart december ökade personbilsregistreringarna med 23,4%, vilket är tjugofjärde månaden i rad med ökade registreringar. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 4,1%, lätta lastbilar ökade med 3,9% och tunga lastbilar ökade med 9,9%.

17,5% miljöbilar under 2015

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under 2015 uppgick till 60 303 och miljöbilsandelen till 17,5%, enligt den nya skärpta miljöbilsdefinition som gäller från 1 januari 2013. Under 2014 uppgick motsvarande miljöbilsandel till 18,0%.

58,0% dieselbilar under 2015

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade under 2015 med 11,1% till 200 109. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 58,0% under 2015. Under 2014 var dieselandelen 59,3%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 2 060 st i december 2015 och till 8 577 st jan-dec 2015. Under 2014 nyregistrerades 4 657 supermiljöbilar. Supermiljöbilarnas andel av de totala nyregistreringarna var 2,5% under 2015 och 1,5% under 2014.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 9 st i december 2015 jämfört med 46 st i december 2014. Jan-dec 2015 registrerades 321 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 282 st under jan-dec 2014.


Detaljerad information finns i bifogat material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31
 

 

10 bästa personbilsåren

                      År                 Antal nyregistrerade personbilar

1.                   2015              345 053

2.                   1988              343 963

3.                   1987              315 950

4.                   1976              312 880

5.                   1989              307 104

6.                   2007              306 794

7.                   2011              304 984

8.                   2014              303 948

9.                   1999              295 249

10.                 2000              290 529

 

10 bästa åren för lätta lastbilar

                      År                 Antal nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton)              

1.                   2011              46 337

2.                   2015              44 797

3.                   2007              44 084

4.                   2014              41 933

5.                   2006              39 398

6.                   2012              39 301

7.                   2008              39 175

8.                   2010              37 902

9.                   2013              37 342

10.                 1989              34 827