Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

- Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets augusti är den bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

- De viktigaste förklaringarna till det stora nybilsintresset är den starka ökningen av hushållens realt disponibla inkomster, rekordlåga räntor och hushållens positiva syn på sin egen ekonomi. Låga lager av begagnade bilar, som gör att nybilsköparen får bra betalt för sin inbytesbil, är en annan faktor som bidrar till uppgången. Det ökade intresset för privatleasing är också en bidragande faktor, fortsätter Bertil Moldén.

Fler nya bilar viktigt för förnyelse av bilparken

- Ökad nybilsförsäljning och utfasning av gamla bilar är viktigt för att vi ska få en förnyelse av bilparken med de positiva effekter detta får på miljö och trafiksäkerhet, säger Bertil Moldén.

- En gammal bil från mitten på 70-talet släpper ut lika mycket av de reglerade hälsofarliga utsläppen som hundra nya bilar. En ny bil har 45 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med en ny bil som såldes i början på 80-talet. Risken att få en skada vid en trafikolycka som leder till döden är 90 procent lägre i dagens bilmodeller än i en bil från tidigt 80-tal, förklarar Bertil Moldén.

Augustirekord för lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med drygt nio procent i augusti och nådde den högsta noteringen någonsin för en augustimånad. Förklaringen ligger bland annat i hög aktivitet bland småföretagare och hantverkare, som tack vare ROT-avdraget har en väldigt hög beläggning, säger Bertil Moldén.

Ökad nybilsförsäljning ställer krav på förbättrad infrastruktur

- Den ökade nybilsförsäljningen visar på behovet av en utbyggd infrastruktur i tillväxtregionerna, t.ex. bör
arbetet forceras med en komplett ringled i Stockholm, genom att bygga den sk östliga förbindelsen, avslutar Bertil Moldén.
 

* Augusti 1974 hade högre siffror än augusti 2015, men dessa var påverkade av en köprusch inför en momshöjning och är inte direkt jämförbara med årets augusti.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

aug15månadBild1.jpg

Ökning för personbilar och lastbilar

Under augusti registrerades 26 877 nya personbilar, vilket är en ökning med 10,7 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti, har registreringarna ökat med 11,5%. Lastbilsregistre-ringarna totalt ökade med 9,6% under augusti till 3 942. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 6,9%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i augusti med 9,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 8,6 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 7,6 % och tunga lastbilar har minskat med 1,0 %.

55,8 procent dieslar i augusti

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 10,2% i augusti. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 55,8%. Augusti förra året var dieselandelen 56,1%. Hittills i år ligger dieselandelen på 58,5% jämfört med 59,8 % samma period förra året.

15,9 procent miljöbilar i augusti

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under augusti uppgick till 4 262 och miljöbilsandelen till 15,9% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,3%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 571 st i augusti  jämfört med 543 samma månad förra året. Jan-augusti i år nyregistrerades 4 479 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 3 097 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 12 st i augusti i år jämfört med 18 st i augusti förra året. Jan-aug i år registrerades 239 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 159 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31