Ännu mera turbotryck i bilhallarna i april

- Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i april, då registreringarna av nya personbilar ökade med elva procent. Det är sextonde månaden i rad med ökade registreringar och årets april var den fjärde bästa aprilmånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den starka bilmarknaden beror bland annat på hushållens ökade disponibla inkomster, de extremt låga räntorna och en stabil arbetsmarknad. Till detta kan läggas en balanserad begagnatmarknad där låga begagnatlager gör att nybilsköparen får bra betalt för sin inbytesbil, fortsätter Bertil Moldén.

Uppgång även för lastbilar – rekord för lätta lastbilar

- Även lastbilar gick bra i april. Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 22 procent och nådde den högsta siffran någonsin för en aprilmånad. Detta visar på en hög aktivitet bland småföretagare och hantverkare som använder lätta lastbilar som sitt arbetsredskap. Även tunga lastbilar ökade i april, med ett plus på sju procent, fortsätter Bertil Moldén.

Supermiljöbilarna fortsätter öka

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, ökade med 44 procent i april och hittills i år har registreringarna ökat med 57 procent. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var 2,1 procent i april i år och hittills i år 1,7 procent. Sverige ligger långt efter vårt grannland Norge där 23 procent av alla nya bilar var elbilar eller laddhybrider under första kvartalet i år, säger Bertil Moldén.

- BIL Sweden har varnat för att risken är stor att tilldelade medel till supermiljöbilar för 2015 kommer att ta slut efter sommaren. Det är därför glädjande att miljöministern i ett pressuttalande häromdagen ger lugnande besked om att regeringen kommer se till att det finns pengar till supermiljöbilspremien under hela 2015, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

AprilmånadBild1.jpg

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under april registrerades 30 536 nya personbilar, vilket är en ökning med 10,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna ökat med 11,5%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 20,7% under april till 4 931. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 5,7%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i april med 22,0 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 6,9 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 6,6 % och tunga lastbilar har minskat med 1,7 %.

58,9 procent dieslar i april

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 8,6% i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 58,9%. April förra året var dieselandelen 60,1%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,3% jämfört med 60,3 % samma period förra året.

15,9 procent miljöbilar i april

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under april uppgick till 4 859 och miljöbilsandelen till 15,9% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,7%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 632 st i april  jämfört med 440 samma månad förra året. Jan-april i år nyregistrerades 1 839 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 1 169 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 41 st i april i år jämfört med 22 st i april förra året. Jan-april i år registrerades 138 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 91 st samma period förra året.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31