Yttrande om Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler (I2021/02570)

Se remissyttrande BIL Sweden skickat in.