Remissyttrande – Trafiksäkerhetsplan för Stockholm stad

Se remissyttrande BIL Sweden skickat in.