Remiss UD2020/00476 - Om promemorian En kreditgaranti för att säkra tillgången av råvaror

Mobility Sweden stödjer förslaget att ge förbättrade förutsättningar för en stabil och tillförlitlig råvaruförsörjning. Fordonsbranschens omställning till fossilfrihet kräver nya tekniker och lösningar. Elektrifieringen av fordonen är i gång i Sverige vilket ökar behovet av komponenter, metaller och mineral, både i fordonen och i energiförsörjningen i större utsträckning. En kreditgaranti för att säkra tillgången till råvaror och långfristiga kontrakt främjar omställningen av fordonsflottan och bidrar till ökad konkurrenskraft för svensk industri.