Remiss M2022/00447 om ändringar i förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar

Mobility Sweden har svarat på en remiss angående ändringar i förordningen för Klimatklivet. Enligt nya EU-regler får Sverige inte längre dela ut bidrag till laddinfrastrukturutbyggnad på samma sätt som man gjort tidigare. Detta ska nu göras enligt ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Huvudbudskapet i vårt remissvar är att detta inte får riskera att fördröja utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen, som redan idag ligger efter.