Remiss Fi2022/02533 angående betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)

Mobility Swedens anser att Tullverket, i samverkan med polisen och näringslivet, har en avgörande roll i syfte att göra det mindre attraktivt att begå brott kopplade till bildelsstölder. Vi välkomnar därför den genomgripande lagtekniska reform som föreslås i betänkandet då vår uppfattning är att den kommer att underlätta Tullverkets arbete.