Remiss 22-8331 om PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Mobility Sweden har svarat på rubricerad remiss och konstaterar att de föreslagna ändringarna av användningsvillkor för RLAN i 5 GHz-bandet medför begränsningar i delar av bandet som används för utrustning monterad i vägfordon, tåg och flyg. Då det i övrigt inte har inkommit några synpunkter på remissen från enskilda medlemsföretag inom Mobility Sweden, tillstyrker vi föreslagna förändringar.