Kick-starta Sverige genom grön omställning i fordonsbranschen

Coronavirusets framfart har fått stora negativa konsekvenser för fordonsindustrin och fordonsbranschen i Sverige. Regeringen har presenterat en rad olika stödpaket till företag, vilket har varit bra och där vi haft en bra dialog. Nu har vi till regeringen presenterat ytterligare förslag på hur vi ska kunna kick-starta igång marknaden så snart vi ser att smittspridningen avtar och fortsätter dialogen med dem för att utforma bra lösningar.

- Vi har lanserat ett kick-startpaket som ska få hjulen att börja snurra igen. Paketet innehåller sju åtgärder, både för personbilar, lastbilar och bussar. En av åtgärderna som vi föreslår är att införa en tillfällig skrotningsersättning för att få bort de äldre fordonen från våra vägar. Det skulle gynna både miljön, säkerheten och svensk ekonomi. Vi ser också att företagen behöver få klarhet i förmånsreglerna som löper ut vid årsskiftet. Här ber vi regeringen bekräfta att förmånsreglerna förlängs, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter normalt ca 155 000 personer och bilhandel och bilverkstäder sysselsätter normalt över 40 000 personer. Just nu är en stor andel av dessa permitterade och orderläget och nybilsregistreringarna minskar kraftigt. Fabrikerna har stått stilla under ett par veckor då det har saknats komponenter samtidigt, men från den här veckan startar fler fabriker upp gradvis från låg volym. Nu är det viktigt att även efterfrågan kommer igång igen.

- Trots krisen kommer fordonsindustrins planer på att producera renare, säkrare och effektivare fordon inte att ändras. Vi behöver åtgärder som skapar bra förutsättningar för den omställning som fordonsindustrin är mitt uppe i. Det handlar exempelvis om att öka satsningen på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon. Att statliga förvaltningar, regioner och kommuner tidigarelägger köp av nya fordon och går i bräschen för omställningen, avslutar Mattias Bergman.

Se kick-startpaketet under "Filer" nedan.

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd för BIL Sweden: 070-810 78 86