Fordonsindustrin inför en ny energimärkning av personbilar

Idag lanserar Mobility Sweden en ny energimärkning av personbilar. Energimärkningen syftar till att underlätta för konsumenter att informera sig om personbilar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Märkningen är framtagen av Mobility Sweden och dess medlemmar och bidrar till den gröna omställningen som fordonsbranschen är mitt inne i.

Energimärkningen består av en etikett med färgkoder från grönt till rött och kan liknas vid de energimärkningar som finns inom andra områden, såsom TV-apparater och kylskåp. Fordonens koldioxidutsläpp mäts i gram per kilometer enligt en standardtestning vid blandad körning i enlighet med EU-regelverk. ​Flera andra EU-länder däribland Danmark och Frankrike använder sig av liknande system för att informera om fordonens förbrukning och utsläpp. Det är fordonsbranschen som tagit initiativ till energimärkningen inom ramen för färdplanen för fossilfri konkurrenskraft. 

- Den här nya energimärkningen är ett bra exempel på när branschen går före lagstiftarna och förser konsumenterna med information om förbrukning och utsläpp. På så vis kan de göra klimatsmarta val när de exempelvis ska köpa en ny personbil, säger Emmi Antonsson, chef för kommunikation och samhällskontakter på Mobility Sweden.

Lanseringen av energimärkningen sker på eCarExpo som är Nordens största elbilsmässa. Under lanseringen medverkar, förutom Emmi Antonsson på Mobility Sweden, även riksdagsledamöterna Daniel Helldén (MP) och Helena Storckenfeldt (M).

- Att ge bilköparna en tydlig vägledning vilka fordon som man ska avstå sett ur klimatsynpunkt är klart positivt. Upplysta konsumenter är en viktig pusselbit för att klara klimatmålen. Nu saknas bara att branschen tar steget fullt ut och även graderar de rena utsläppsfria elbilarna efter energiförbrukning så att vägledningen inte stannar vid elbil kontra fossilbil, säger Daniel Helldén, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

- Vi ser positivt på att konsumenter får tillgång till mer information och kan göra medvetna, fria val. Konsumenter efterfrågar generellt mer hållbara produkter och vill kunna göra informerade och klimatsmarta val, då är energimärkningen ett steg i rätt riktning, säger Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot och miljö- och klimatpolitiskt ansvarig för Moderaterna.

Det kommer vara återförsäljare av fordon som tillhandahåller märkningen för konsumenterna så att de enkelt kan jämföra olika märken och modeller. Märkningen börjar gälla den 1 mars 2023.

Läs mer om och se energimärkningen >>

Presskontakt 
Michaela Ehteshami 
michaela.ehteshami@mobilitysweden.se 
072 201 37 14