Regeringen måste rätta till felen i förordningen om klimatbonusbilar

BIL Sweden, tillsammans med MRF och Transportföretagen, har i en skrivelse till regeringen påpekat de felaktigheter som uppdagats i och med förordningen om klimatbonusbilar. Detta måste så snart som möjligt åtgärdas och rättas till.

När Bonus-malussystemet infördes 1 juli 2018 (nytt skattesystem för alla lätta fordon) ersattes Supermiljöbilspremien av Klimatbonusen. I förordningen om klimatbonusbilar, SFS 2017:334, står det klart och tydligt att bilar som släpper ut max 60 g/km och gasbilar omfattas av förordningen. 

Relativt snart efter att Bonus-malussystemet trätt i kraft uppdagades det att efterkonverterade gasbilar inte omfattades av bonusen. Detta påtalades omgående för Transportstyrelsen som meddelade att det var en felaktighet i förordningen och att detta skulle rättas till innan bonusarna började betalas ut från januari 2019. Helt nyligen har det dessutom visat sig att vissa elbilar, främst lätta lastbilar, ej heller fått bonus. Dessa bilar omfattades tidigare av Supermiljöbilspremien och det har aldrig funnits någon avsikt att exkludera dom från Klimatbonusen. 

Hela skrivelsen till regeringen hittar ni längst ned. 

För mer infromation kontakta Anders Norén, 076-145 00 47.