Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar

Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under året nästan halverats. Under perioden januari till augusti minskade registreringarna i Sverige mest i hela EU. Förklaringen till denna kraftiga minskning beror inte enbart på Coronakrisen, utan också på att det svenska Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar.

Regeringen och samarbetspartierna har nu föreslagit att Bonus-malussystemet ska justeras från och med 1 april 2021. För de lätta lastbilarna innebär det kraftiga skattehöjningar. Försäljningen och därmed förnyelsen bromsas upp vilket får negativa effekter för klimat- och miljöpåverkan samt trafiksäkerheten.

Läs mer i dokumentet nedan under filer hur Bonus-malussystemet påverkar de vanligaste modellerna, hur stor fordonsskatten var innan Bonus-malus trädde ikraft, fordonsskatten idag och fordonsskatten efter 1 april 2021. 

 

För mer information kontakta Ulf Svensson BIL Sweden, ulf.svensson@bilsweden.se, tfn 072-726 17 91.